Predstavenie systému stauros | denník

12 dôvodov prečo vznikol systém stauros.sk 

Možno sa to stalo aj Vám, ale mne veľmi často. Mal som málo času. Zrazu človek potrebuje byť v obraze, niečo si prečítať alebo stráviť čas v modlitbe a nebol dostatočný prostriedok na to, aby to v dnešnej dobe uľahčil. Preto vznikol projekt stauros.sk, kedy som všetky svoje doterajšie schopnosti a znalosti z prostredia programovania, publicistiky ako aj teológie spojil do jedného. 

Vnútornou pohnútkou sa mi stalo práve blogovanie. Človek po čase stráca inšpiráciu a potrebuje načerpať. Stránok s duchovným obsahom bolo ozaj veľa a potom prišlo riešenie - RSS kanály stránok. Niekedy stačí len nadpis článku a už viete, či ho chcete alebo nechcete čítať. Rozmýšľal som, ktorý systém by to dokázal a tak ako na viacerých mojich projektoch mi odpoveďou bol hlavne systém wordpress. Mnoho šablôn, pluginov ako aj prostriedkov na to, aby takýto projekt mohol vzniknúť.

Systém nechce porušovať autorské práva žiadnej farskej stránky, katolíckeho webu alebo portálu. Každý článok má v sebe aj odkaz na zdroj. Automaticky sa tento obsah berie z webov v databáze a podáva ďalej a tak informuje o aktivitách v cirkvi alebo farnosti. Optimalizácia webu ako aj PR dnes stojí ozaj veľa a preto je tu tento projekt. Váš obsah posúvame ďalej a poskytujeme aj podporu v tomto odbore. Projekt je plne financovaný autorom a nie je pod správou žiadnej cirkevnej organizácie alebo spoločenstva.

Projekt je rozdelený na dve časti, prvou je všeobecná z celej katolíckej cirkvi na Slovensku a vo svete a druhou je samostatná subdoména pre gréckokatolícku cirkev. Obsah sa zatrieďuje tak ako mu to bolo v prvotnom zadaní určené. Nie, tento systém nemá pravidelnú údržbu, všetko je automatické a zásah administrátora je až vtedy, ak o tom systém sám rozhodne a upozorní ho.

Systém je kombináciou nástrojov wordpressu a google. Redakčný systém wordpress poskytol dobrý základ spolu so sedemnástimi pluginmi na tejto stránke, ktoré zabezpečujú nepretržitú funkcionalitu tvorby nášho obsahu.

Oficiálne spustenie tohto projektu začalo 14. februára 2018 odoslaním hromadnej správy ľuďom na ktorých som mal kontakt, publikovaním blogov ako aj mnohými dostupnými cestami. Bližšie informácie o projekte som si pripravil práve v týchto dvanástich bodoch pod týmto článkom. Verím, že sa Vám stauros.sk bude páčiť a obľúbite si ho. 

Zjednotenie katolíckeho obsahu na internete

Skúsme túto prehliadku začať hlavným dôvodom. Systém stauros.sk automaticky triedi obsah viac ako 50 stránok katolíckej cirkvi, viac ako 100 farností. Práve to je na tom výnimočné. Katolícky denník bez jediného redaktora. Budem sa asi opakovať, ale cieľom nie je porušovanie autorských práv týchto webov ale zefektívnenie poskytovaného obsahu. Okrem správ však ponúkame aj modlitby, ktoré sa snažíme pravidelne aktualizovať. 

Poskytovanie mobilného zobrazenia

Prvým väčším počinom bolo to, že systém sa prispôsoboval na rôzne zariadenia - mobil, tablet, android systém, windows ... a na rôzne prehliadače. Neskôr prišla myšlienka aplikácie na mobil. Predchodcom je momentálne mobilná verzia, ktorá je dostupná na všetkých zariadeniach. Riešil som rôzne technické problémy práve s týmto a viem, že nasledujúca aktualizácia už bude mať v sebe aj aplikáciu na váš telefón, no najprv musíme skúmať terajšiu funkcionalitu a efektívnosť webu. Mobilná verzia riešila použitím wordpress pluginu, ktorý som opravil pre potreby takéhoto publikovania.

Automatické zdieľanie na sociálnych sieťach

Stránka si získava popularitu často vďaka sociálnej sieti. Systém stauros.sk je na sociálnych sieťach twitter a facebook rozdelený do dvoch stránok. Jedna je všeobecná, kde nájdete celý systém a druhá je venovaná gréckokatolíkom. Delení by sa časom dalo spraviť aj viac ale v tejto prvej fáze systému je toto delenie najefektívnejším. Mnoho farností nemá svoj facebook či twitter, ale my dokážeme ich obsah zdieľať a poskytnúť tak väčší záber ľudí. Stránka neplánuje nikdy fungovať ako samostatný denník, je to systém, ktorý sa správa ako denník, no nepublikuje z vlastnej tvorby nič, preto je jedným zo sloganov práve to, že sme denníkom bez jedného redaktora s desiatkami článkov denne.

Vysielanie RSS kanálu na naše projekty

Systém tvoria RSS kanály a tie sa združujú do ďalších, ktoré dokážu informovať ďalej, spolu s názvom autora ako aj dátumom pridania príspevku. Mnoho stránok rieši aktuality z cirkvi práve RSS kanálami, niekedy tieto kanály boli celý deň alebo až víkend neaktívne, no náš systém stauros.sk poskytuje 4 jedinečné RSS kanály s ktorými budete vždy v obraze. Rozdelenie kanálov je na: spravodajstvo, farské spoločenstvá, duchovný obsah a gréckokatolícku cirkev. Tieto zdroje združujú desiatky stránok a intenzita publikovania noviniek záleží len na aktivite daných stránok. 

Poskytovanie podpory farským spoločenstvám

Projekt poskytuje bezplatné poradenstvo ako aj tvorbu webstránok farnosti či spoločenstva a ich údržbu. Po vyplnení krátkeho dotazníka a nasledovania našich inštrukcií budete mať pred sebou funkčný web, ktorý bude okamžite kompatibilný so systémom našej stránky. My Vám dáme šablónu a systém a vy? Vy sa stanete našim redaktorom, každým jedným obsahom na vašom webe. Viac informácií nájdete na šablóne farskej stránky. Systém, ktorý dostáva vaša stránka sa nazýva wordpress, ktorým je vytvorený aj tento web a neexistuje vec, ktorú by farské spoločenstvo potrebovalo zdieľať a wordpress by to nedokázal.

Zaznamenávanie článkov do kalendára

Ďalším veľmi užitočným prostriedkom je kalendár. Takýto systém čítania noviniek je veľmi pohodlný, kedže si ho viete prispôsobiť aj vo vašom smartfóne. Články sa zaznamenávajú hneď po publikovaní, takto si vieme aj my skontrolovať funkčnosť systému a spätne vieme o akciách ktoré sa konali, prípadne tam vieme dať nadchádzajúce akcie, v každom odkaze v kalendári je rovno odkaz na zdroj, odkiaľ bol prevzatý, tým vynecháte medzikrok - našu stránku a k obsahu sa dostanete veľmi pohodlne.

Zálohovanie fotografií z preberaných článkov

Hitom dnes je len rýchlo pozrieť obrázky a odhlásiť sa. Áno, aj ja som lenivý niekedy niečo dlhšie čítať. Niektoré weby produkujú okrem obsahu aj obrázky. Tieto obrázky, aby sme odbremenili systém sa ukladajú a zálohujú na našom twittery a instagrame. Pod každým obrázkom je aj link, odkiaľ bol tento obsah. Najčastejšie sú to práve obrázky z videí, ktoré sa publikujú, no nájde sa tam aj nejaký plagát alebo pozvánka či fotografie z akcie, samozrejme, všetko záleží na systéme, čo sám bude schopný a ochotný zdieľať, kedže zásah administrátora v týchto krokoch je nulový.

Odosielanie newslettera každý deň

Štandardom je dnes aj odosielanie denných prehľadov na mail. Samozrejme, aj túto funkciu som musel obsiahnuť do webu. Newsletter sa odosiela vždy o polnoci a je tvorený článkami z celého dňa, kde je možné sa k tomuto obsahu ihneď dostať. Samozrejme, budeme kontrolovať ešte návštevnosť webu a podľa toho budeme vedieť posielať newsletter v čase, kedy bude na webe najviac používateľov.

Férovosť zdieľania správ z webov

Každý obsah na tejto stránke má v svojom odkaze aj zdroj, odkiaľ bol prevzatý. Nikdy obsah webov v databáze nebudeme prezentovať ako náš vlastný a týmto štýlom spropagujeme hlavne iný web ako svoj. Databázy webov sa kontrolujú automaticky každých 5 minút. Samozrejme, niekedy sa stane, že sa omylom publikuje prázdny článok alebo nevhodný obsah, aj na toto myslel náš systém, kedy sa mu dalo príkazom, aby nezaznamenával duplikáty, články bez názvu alebo s nevhodným obsahom či slovíčkami. Takto dávame priestor aj pre málo navštevované weby či weby farností aby si získali nových návštevníkov obsahom.

Priestor pre osobnú ale i spoločnú modlitbu

Po mnohých skúsenostiach s rôznymi aplikáciami s modlitbami a databázami modlitieb prichádza s jednou takouto databázou aj náš web. Modlitby sú rozdelené na rímskokatolícke a gréckokatolícke. V bočnom panely sa nachádza prístup aj na iné aplikácie, ktoré sú s podobným obsahom. Túto databázu sa budeme snažiť čo najviac naplniť a poskytnúť užitočný nástroj na trávenie času s Bohom.

Vysielanie notifikácií do vašich zariadení

Expresné doručenie akéhokoľvek článku sa dá docieliť viacerými cestami. Prvou je zapnutie notifikácií našich stránok na sociálnych sieťach twitter alebo facebook, druhou je odber denného newsletteru, o ktorom sme tu už písali a treťou sú notifikácie priamo vo vašom zariadení alebo prehliadači, ktorý takúto funkciu podporuje. Stránka sa bude snažiť byť stále prispôsobivou na moderné technológie a potrebné prevedenie. Preto sa plánuje aktualizácia systému len raz za polrok, aby sme najprv vždy preskúmali efektivitu systému a potom až urobili potrebné kroky na ešte väčšie zefektívnenie nášho obsahu.

Systém je plne automatizovaný

Článok som začal slovami, že nemám čas a áno, nie je čas ani na dlhodobejšie spravovanie tak veľkého projektu ako naraz kontrolovať pomaly 300 stránok. Pri každom príspevku je aj tlačidlo nahlásenia nevhodného obsahu, systém si vie aj sám premazať svoj obsah. Raz mesačne zmaže všetky obrázky, duplicitné články automaticky vyberá tak, aby ostal len jeden a čo je najlepším na tomto systéme - nebude sa aktualizovať veľmi často. Po spustení projektu sa najbližšia aktualizácia plánuje každý polrok. Preto, som veľmi dbal na to, aby bol prvý dojem zo stránky čo najlepším. Systém ostane navždy bezplatným, zárobok mu tvoria len reklamy google.com, ktoré sa aj tak vypnú po dosiahnutí sumy na zaplatenie ročného hostingu a cien zaplatených za kúpu pluginov, aby sme tento produkt mali naozaj čistý. Systém, ak by mohol rozprávať, istotne by sa tešil na Vašu ďalšiu návštevu a postrehy.

Autor projektu
admin@stauros.sk